«باد لحظه ای» لرستان را در نوردید/ ثبت بیشترین سرعت باد در کوهدشت