بزرگترین معلم انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) بود