«ایوبی» به «رضاداد» فرصت استراحت داد / رد پای شعر و ادب در اختتامیه جشنواره‌ی سینمایی