سی‌ونهمین جلسه سینما روایت و اکران و بررسی مستندی درباره داعش