استفاده از گنجینه‌های دفاع مقدس و مطالعه آثار آن از تاکیدات رهبر انقلاب است