رئیس اتحادیه باغداران: ترک‌ها هندوانه ایرانی به جهان صادر می‌کنند!