وزیر آموزش و پرورش از پرداخت بخش عمده‌‌ای از مطالبات فرهنگیان تا پایان هفته معلم خبر داد