چرا هیچ تهیه‌کننده‌ای در سینمای ایران ورشکست نمی‌شود؟