امیدوارم هم پرسپولیس را ببریم، هم سهمیه آسیا را بگیریم | قلعه‌نویی می‌داند اگر قرار باشد بماند باید