طلسم پیمان‌های پولی ایران شکست/ انعقاد قرارداد با 3 کشور