وزارت خارجه عربستان: الجبیر هیچ اظهار نظری در مورد روابط ریاض و تهران نداشته است