اینفو/ مقایسه پدیده های دایی/ طارمی بهتر بوده یا عباس زاده؟!