چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای با رایزنی‌های داخلی در نیویورک