داوری: پالایش‌نفت شانسی مقابل دانشگاه‌آزاد ندارد/ قهرمان لیگ حرفه‌ای می‌شویم