واریز به حساب های کوتاه مدت روزشمار با نرخ های سود بالا ممنوع شد