وزارت‌خارجه‌عربستان:عادل‌الجبیر هیچ‌اظهاراتی درمورد روابط ریاض و تهران نداشته است