حضور قهرمانان جهان و المپیک در ترکیب فرنگی‌کاران کره‌جنوبی