کنگره بین المللی علامه حائری مازندرانی برگزار می‌شود