سرمایه‌گذاری منابع ارزی بلوکه شده ظرفیت بالایی دارد