نخستین نمایشگاه فناوری‌های نوین و پیشرفته در اراک برگزار می‌شود