وزیر خارجه بحرین:‌ سعود الفیصل در تحولات 2011 وزیر خارجه بحرین بود