جنتی ، جهش‌سینمای ایران را مشروط به‌ توافق‌ هسته‌ای کرد