از اهدای نشان شمس تا بیان فلسفه سیمرغ سینمای ایران توسط رییس سازمان سینمایی