همايش تجليل از شوراههاي اسلامي بخش شبانكاره+تصاویر