نویر: مهم‌ترین نکته بازی با لورکوزن، مصدوم نشدن بازیکنان بایرن بود