خودروهای لوکس دردسرساز شدند/ کینه قدیمی، سرقت مسلحانه را رقم زد