استقبال از کمپین من یمنی هستم در فضای مجازی / شما هم به کمپین “من یمنی هستم” بپیوندید+تصاویر+آموزش مق