دستگیری عامل انتشار تصاویر غیر اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی