تعطیلات اخیر بدون حادثه مهم رانندگی سپری شد/ترافیک جاده‌ها و راه‌های گیلان روان است