برگزاری بزرگداشت آیت‌الله مهدوی کنی در نمایشگاه کتاب تهران