شانس قهرمانی سپاهان با سایر مدعیان مساوی است/ شائبه‌ها درباره دربی تبریز را قبول نداریم