نگرانی بازار جهانی نفت از جولان شبح جنگ در شبه جزیره عربستان /نفت در مسیر صعودی