- تلاش تویوتا برای تامین سرمایه تحقیقاتی تولید خودورهای هیدروژنی