رئیس سازمان محیط زیست از تشکیل کارگروه مشترک با افغانستان برای نجات تالاب هامون خبر داد