برنامه کشتی‌گیران ایران اعلام شد/ شروع آزادکاران از صبح چهارشنبه