قمری: از خودم ناراضی‌ام/ یک ریال پول به ورزشکار نمی‌دهم