تیم بسکتبال نوجوانان در دومین بازی خود در مسابقات غرب آسیا پیروز شد