رای الیوم: ايران هراسی به هندوانه اين کشور رسيد/ واکنش عجیب امارات