حاج عبدالباقی: پر کردن خلاهای معرفتی، مانع گسترش عرفان‌های نوظهور می‌شود