صعود تیم پولادی و شجاعی به یک چهارم نهایی جام امیر قطر