معاون رییس جمهوری : پیست اتومبیلرانی فرمول یک در قشم احداث می شود