عادل الجبیر هیچ اظهاراتی در مورد روابط ریاض و تهران نداشته است