بیش از 32 هزار دانش آموز در هرمزگان موفق به کسب مهارت روخوانی قرآن کریم شدند