سیراف سرآغاز راه ابریشم دریایی/ رونق تجارت سیراف نیازمند گمرک است