در پی عدم لحاظ سهمیه بومی/ آزمون استخدامی پتروشیمی تخت جمشید عسلویه باطل شد