سرآغاز راه دریایی ابریشم/ رونق تجارت «سیراف» نیازمند گمرک است