مسابقات جهانی تکواندو در روسیه، مهم‌ترین رویداد قبل از المپیک است