الجزیره و العربیه تلافی شکست در یمن را بر سر «هندوانه ایرانی» درآوردند