پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پایان هفته معلم/ حق التدریسی‌ها برای استخدام باید در آزمون شرکت کنند