فکری: تغییر در کادرفنی استقلال نباید از روی غرض‌ورزی و کینه باشد/ امیدوارم هم پرسپولیس را ببریم، هم س